Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Informacja dla rolników ws. SUSZA 2019

Dodano: 7 sierpnia 2019

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW WS. SUSZA 2019

W związku z ogłoszonym w dniu 26 lipca komunikatem nr 7 Instytutu Uprawy i Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach dotyczącym wystąpienia suszy rolniczej w siódmym okresie raportowania, tj. od 21 maja do 20 lipca 2019 roku na terenie Gminy Nowe ( http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0414063/ )  Burmistrz Nowego wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2019 roku i Zarządzeniem nr 257/2019 z dnia 29 lipca stosowna komisja została powołana.

Zgodnie z przywołanym wyżej komunikatem zagrożone wystąpieniem suszy na terenie naszej Gminy są następujące uprawy, rosnące tylko na glebach kategorii I (bardzo podatna na suszę (WOD < 127,5 mm), gatunek gleby: piasek luźny – pl, piasek luźny pylasty – plp, piasek słabo gliniasty – ps, piasek słabo gliniasty pylasty – ps,    można przyjąć, że są to gleby V i VI klasy  ): kukurydza na ziarno,   kukurydza na kiszonkę,   krzewy owocowe   i   rośliny strączkowe.

PRAGNĘ ZDECYDOWANIE PODKREŚLIĆ, ŻE TYLKO W TYCH CZTERECH UPRAWACH,  WYSTĘPUJĄCYCH  TYLKO NA GLEBIE KATEGORII I, KOMISJA BĘDZIE SZACOWAŁA STRATY. W POZOSTAŁYCH UPRAWACH ( zboża jare, ozime, warzywa gruntowe, ziemniaki, buraki cukrowe itd. ), ROSNĄCE NA GRUNTACH KATEGORII I ORAZ POZOSTAŁYCH, STRATA BĘDZIE OKREŚLANA NA POZIOMIE 0%.

Zwracam również uwagę, że we wniosku o oszacowanie szkód w tabeli na 1 i 2 stronie należy obowiązkowo podać numery działek wraz z określeniem obrębu geodezyjnego na których występują uprawy, podlegające szacowaniu tj, kukurydza na ziarno i kiszonkę, krzewy owocowe i rośliny strączkowe, w celu zweryfikowania czy rzeczywiście uprawy te występują na glebie kategorii I.   W pozostałych przypadkach określanie numeru działki, obrębu geodezyjnego oraz kategorii glebowej jest zbyteczne. Wszystkie wnioski będą sprawdzane pod tym kątem na ogólnodostępnej mapie kategorii glebowych        ( http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/ ).

 PRZYPOMINAM, że we wnioskach należy bezwzględnie podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym tzn. uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskami o dopłaty bezpośrednie). We wniosku należy również ująć dane na temat produkcji zwierzęcej.

Do określenia strat bierze się wielkość produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie.

Wnioski o oszacowanie strat wraz z niniejszą informacją znajdują się u sołtysów, w Sekretariacie UG Nowe (1 piętro – pokój nr 26)  oraz są do pobrania na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl w zakładce SUSZA 2019 r. Wnioski należy składać w Sekretariacie UG w Nowem  w nieprzekraczalnym terminie do  14 sierpnia 2019 roku.

Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią wniosku i precyzyjne jego wypełnienie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowem, pokój nr 33, tel. 523337219.

Uzupełnienie do powyższej informacji z dnia 5 sierpnia 2019 r. w zakresie gatunków roślin zagrożonych susz:

W związku z nowym komunikatem nr 8 IUNG PIB w Puławach rozszerzono zakres szacowania, szacowaniu podlegają na glebach kategorii I: zboża jare, kukurydza na kiszonkę, kukurydza na zielonkę, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, tytoń.

Na glebach kategorii II kukurydza na kiszonkę i zielonkę.

 

Przewodniczący Komisji                                                                                                                                                                                                                                  Grzegorz Matusiak

Wniosek suszowy na 2019 rok

Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ws powołania komisji suszowej

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Pay to write research paper Write My Essay for Me! Help with Coursework University Do My Coursework Can You Write My Essay in 3, 6, or 12 Hours? Pay Someone To Do Accounting