Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Konsultacje w sprawie projektu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

Dodano: 16 października 2018

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO  Z DNIA 16  października 2018 

 O KONSULTACJACH  W SPRAWIE PROJEKTU

Programu  współpracy Gminy Nowe w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) oraz postanowienia uchwały nr IV/20/2010  Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 29 grudnia  2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów  prawa miejscowego.

Burmistrz Nowego przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2019  roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23  października 2018 roku,  termin zakończenia konsultacji: 2  listopada 2018 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następującej postaci:

  • korespondencyjnego poinformowania organizacji o możliwości składania opinii do projektu,
  • spotkania konsultacyjnego w dniu 23 października 2018 roku o godzinie 15:00  w Urzędzie Gminy w Nowem, sala posiedzeń nr 30,
  • publikacji projektu dokumentu na stronie internetowej Gminy Nowe gminanowe.pl zakładka  Organizacje pozarządowe/Projekt programu współpracy na rok 2019 oraz BIP Nowe zakładka: Współpraca z organizacjami pozarządowymi. www.bip.gminanowe.pl

Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Nowe.

Projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowany zostanie  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowem  w zakładce Organizacje pozarządowe oraz  BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.. Projekt dostępny jest także w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Nowem.

Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia  2  listopada 2018  roku:

  • pocztą elektroniczną na adres zburmistrza@gminanowe.pl
  • przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem plac. Św. Rocha 5 86-170 Nowe pokój nr  5

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

Formularz_konsultacji_projektu_programu na 2019

PROJEKT 2019

 

 

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Assignment Help Write My Essay for Me! Help with Coursework University Can You Write My Essay in 3, 6, or 12 Hours? Do My Coursework Assignment Writing Service Do My Accounting Assignment