Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Nabór do komisji konkursowych

Dodano: 20 stycznia 2011

Nowe, dnia 18 stycznia 2011 r.

Nasz znak: IKS.523.02.2011.TS

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE GMINY NOWE


    W związku z przygotowaniami do ogłoszenia przez  Gminę Nowe otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2011 Burmistrz Gminy Nowe  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

    Planujemy, by  w 2011 r. w komisjach tych uczestniczyli dwaj przedstawiciele/ przedstawicielki organizacji pozarządowych, co spełnia wymóg zawarty w znowelizowanej ustawie  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 10 lutego 2011r. do sekretariatu Urzędu Gminy Nowe  na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są   w formularzu).

      Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny, nie ma też możliwości zwrotu kosztów podróży. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w „karcie oceny zadania” i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Nowe w godzinach pracy urzędu.

 

Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz  umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

   

 

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

  
    Wyboru kandydatów do komisji dokona Burmistrz Gminy Nowe. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do 15 lutego 2011 r.


W przypadku pytań prosimy o kontakt Urzędem Gminy Nowe

telefon 52 33 37 210, 52 33 37 214,  email:


                                                                                                                                                 Z-ca Burmistrza
                                                                                                           Zbigniew Lorkowski

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:
pliki/Inne/Formularz-zgłoszeniowy-(1).aspx

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
write my essay for me. Your Essay Help. Assignment Writing Service. https://essay-assist.com/. Assignment Writing Service. College Paper Writing Service Essay Writing Service On EssayStudio