Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Ogłoszenie Burmistrza Nowego o konsultacjach w sprawie programu współpracy na rok 2016

Dodano: 29 września 2015

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO  Z DNIA 29  września  2015

 O KONSULTACJACH  W SPRAWIE PROJEKTU

Programu  współpracy Gminy Nowe w 2016 roku

 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz postanowienia uchwały nr IV/20/2010  Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 29 grudnia  2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów  prawa miejscowego.
    Burmistrz Nowego  przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2016  roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
    Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    Termin rozpoczęcia konsultacji: 12  października 2015 roku,  termin zakończenia konsultacji: 23 października 2015 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następującej postaci:
1)   otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 13  października 2015 roku o godzinie 15:30  w Urzędzie Gminy w Nowem,
2)       publikacji projektu dokumentu na stronie internetowej Gminy Nowe www.gminanowe.pl    zakładka  Organizacje pozarządowe./Projekt programu współpracy na rok 2016 oraz BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terytorium Gminy Nowe.

Projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowany zostanie  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowem  w zakładce Organizacje pozarządowe oraz  BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.. Projekt dostępny jest także w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Nowem.  

Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia  23 października 2015 roku:
·         pocztą elektroniczną na adres  zburmistrza@gminanowe.pl
·         przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Gminy w Nowem plac. Św. Rocha 5 86-170 Nowe pokój nr  5

Burmistrz Nowego
Czesław Woliński

W imieniu Burmistrza Nowego zapraszam na spotkanie informacyjne i konsultacyjne w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Nowe w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spotkanie odbędzie się o godzinie 15:30  13 października 2015 roku w Urzędzie Gminy Nowe (duża sala).

   Mam nadzieję, ze konsultacje pozwolą na wypracowanie nowych kierunków i zadań priorytetowych współpracy oraz dostosują program do realnych możliwości i kierunków działania organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nowe.  

 

Za okazaną pomoc dziękuję.

 Zbigniew Lorkowski

                                                                  Zastępca Burmistrza Nowego

Formularz_konsultacji_projektu_programu-na-2016.doc

PROJEKT-2016-.doc

 

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij