Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Projekt strategii rozwoju Gminy Nowe na lata 2012-2022

Dodano: 10 maja 2012

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO Z DNIA 10 MAJA 2012
 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU
STRATEGII ROZWOJU GMINY NOWE NA LATA 2012-2022
 
    Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia uchwały nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego.
    Burmistrz Nowego przedstawia do konsultacji projekt "Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2012-2022"
    Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
    Termin rozpoczęcia konsultacji: 16 maja 2012 roku.
    Termin zakończenia konsultacji: 25 maja 2012 roku
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następującej postaci:
  1. otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 23 maja 2012 roku o godzinie 1530 w Urzędzie Gminy w Nowem. W spotkaniu uczestniczyć będą także Radni oraz mieszkańcy Gminy Nowe,
  2. publikacji projektu dokumentu na stronie internetowej Gminy Nowe www.gminanowe.pl zakładka Organizacje pozarządowe – Projekt strategii rozwoju Gminy Nowe na lata 2012-2022 oraz na stronie internetowej BIP Gmina Nowe
 Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terytorium Gminy Nowe.
Projekt Strategii rozwoju Gminy Nowe na lata 2012-2022 opublikowany zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowem w zakładce Organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej BIP Gminy Nowe.  
Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia 25 maja 2012 roku:
·         pocztą elektroniczną na adres  zburmistrza@gminanowe.pl
·         przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem plac. Św. Rocha 5 86-170 Nowe pokój nr 5 .

Strategia-Rozwoju-Gminy-Nowe-na-lata-2012-2022–Projekt.pdf

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij