Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 111/2016 w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2016

Dodano: 14 marca 2016

ZARZĄDZENIE NR 111/2016

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 10 marca 2016

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej  w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515, z późn. zm[1]. ), art.15 ust.1,ust: 2g, 2h i 2j  ustawy  z dnia   24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U.z 2016, poz. 239) oraz uchwały nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada  2015 roku w sprawie: uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do zarządzenia.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem.

                                                                                  Burmistrz Nowego

                                                                                  Czesław Woliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 111

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015, poz. 1045 i 1890.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Do My Accounting Assignment Can You Write My Essay in 3, 6, or 12 Hours? Assignment Help Essay Help Corporation Pay to write research paper EduBirdie Promo Code