Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Nowego z 2 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2017

Dodano: 3 marca 2017

ZARZĄDZENIE NR 180/2017

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 2 marca 2017

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017  roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016, poz. 446 z poz. zm[1]. ), art.15 ust.1,ust: 2g, 2h i 2j  ustawy  z dnia   24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U.  z  2016r. poz. 1817r.[2]) oraz uchwały nr  XXII/151/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada  2016 roku w sprawie: uchwalenia na 2017 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem.

Czesław Woliński

Burmistrz Nowego

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 180-2017

 

[1] Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016, poz. 1579, 1948.

[2] Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016, poz.  1948.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Essays Discounter Essay Studio Assignment Writing Service My research paper Writing Pay! Can You Write My Essay in 3, 6, or 12 Hours? Write My Essay Sudent Help