Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie Nr 253/2018 Burmistrza Nowego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2018

Dodano: 9 marca 2018

ZARZĄDZENIE NR 253/2018

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 8 marca 2018 roku

 w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z póź. zm[1]. ), art.15 ust. 2a,2b, 2d, i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) oraz uchwały nr XXXIV/226/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia na 2018 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny   ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym składzie:

1) Pan Jerzy Wotkowski – Przewodniczący

2) Pani Jolanta Madziąg – członek

3) Pani Karolina Gutowska   – członek

4) Pani Elżbieta Giemza – członek

5) Pani Agnieszka Dąbrowska – członek

  • 2. Komisja działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale XIII Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 uchwalonym Uchwałą nr XXXIV/226/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 roku oraz regulaminem otwartego konkursu ofert nr 2/2018.
  • 3. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www:gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                Burmistrz Nowego

                                                                                 Czesław Woliński

[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2017 poz.:2232, z 2018 poz. 130.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Can You Write My Essay in 3, 6, or 12 Hours? Do My Coursework Assignment Help EduBirdie Promo Code Assignment Writing Service Write My Essay for Me! Do My Accounting Assignment Pay Someone To Do Accounting