Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Program współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Dodano: 4 października 2013

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO Z DNIA 4 października 2013
 O KONSULTACJACH  W SPRAWIE PROJEKTU
 
Programu  współpracy Gminy Nowe w 2014 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia uchwały nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów  prawa miejscowego.
 
Burmistrz Nowego  przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2014  roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin rozpoczęcia konsultacji: 14  października 2013 roku.
Termin zakończenia konsultacji: 28 października 2013 roku
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następującej postaci:
1)   otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 15 października 2013 roku o godzinie 15:30  w Urzędzie Gminy w Nowem,
2)       publikacji projektu dokumentu na stronie internetowej Gminy Nowe www.gminanowe.pl zakładka  Organizacje pozarządowe./Projekt programu współpracy na rok 2014 oraz BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terytorium Gminy Nowe.
Projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowany zostanie  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowem  w zakładce Organizacje pozarządowe oraz  BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 
Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia 28 października 2013 roku:
·         pocztą elektroniczną na adres zburmistrza@gminanowe.pl
·         przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem plac. Św. Rocha 5 86-170 Nowe pokój nr  5
Burmistrz Nowego
Czesław Woliński

Formularz-konsultacji-projektu-programu-na-2014.doc
Projekt-wspołpracy-na-rok-2014-uzgodniony.doc

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Assignment Help Do My Coursework Help with Coursework University Can You Write My Essay in 3, 6, or 12 Hours?