Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

XVII sesja Rady Miejskiej

Dodano: 19 października 2012

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowem informuje, że XXVII sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 października 2012 roku o godz. 1500w sali posiedzeń Urzędu Gminy
w Nowem.
 
W programie sesji przewiduje się między innymi:
 
1. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nowem za III kwartał 2012 roku.
2. Sprawozdanie z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych
    na  ręce:
    a) Burmistrza,
    b) Przewodniczącego Rady,
    c) przedstawienie informacji Urzędu Skarbowego.
3. Informację na temat sprawozdania Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem o realizacji zadań
    w zakresie profilaktyki.
4. Przedstawienie rekomendacji przedłożonych Radzie Ministrów i Parlamentowi RP,
    wypracowanych podczas I Samorządowego Kongresu Oświaty.
5. Sprawozdanie kierownika MGOPS z realizacji projektu „Z ulicy do domu” współfinansowanego ze
    środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu systemowego 1.18
    „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Działanie 1.2 Wsparcie
    systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
   programu Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał
    Ludzki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   – zmiany w składzie osobowym Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska
     i Rolnictwa,
   – zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
   – zmiany w składzie osobowym Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia,
   – podziału Gminy Nowe na okręgi wyborcze,
– przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości we wsi Gajewo,
– przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości
 położonych w Nowem przy Alei 3 Maja i ul. Nowej,
– uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
   – zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2012.
 

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Assignment Help Assignment Writing Service Pay to write research paper Pay Someone To Do Accounting Do My Accounting Assignment