Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

XXX sesja Rady Miejskiej

Dodano: 14 stycznia 2013

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowem informuje, że XXX sesja Rady Miejskiej odbędzie się
dnia 29 stycznia 2013 roku o godz. 15 – tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowem.
W programie sesji przewiduje się między innymi:
 
1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za IV kwartał 2012 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania  i wykupu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu.
4. Uchwalenie budżetu gminy Nowe na rok 2013:
    a) przedstawienie projektu uchwały,
    b) dyskusja,
    c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2013,
    d) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2013 – 2032,
    e) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok,
    f) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
   – przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej,
    – wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których
      zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty,
   – określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania
     odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych,
   – terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   – wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
     zamieszkałych,
 
– ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
    właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną prze
z właściciela nieruchomości
    opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 – regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe,
 – wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
 
 działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 – sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym Twarda Góra 36.

 

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
https://essaystudio.org/write-my-essay-for-me Coursework Writing Service Pay for research paper Assignment Writing Service. write my essay in 6 hours