Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Dotacja na demontaż azbestu

Dodano: 31 stycznia 2017

    Informujemy, że właściciele budynków pokrytych eternitem z terenu naszej Gminy mogą składać do Urzędu Gminy w Nowem wnioski o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2017 roku zmienione zostały zasady finansowania przedsięwzięć: 35% kosztów zadania pokrywa WFOŚiGW, 35% kosztów zadania pokrywa NFOŚiGW, a pozostałe 30% kosztów zadania stanowi udział własny wnioskodawcy.
Dofinansowanie udzielone zostanie w maksymalnej kwocie do 1000 zł do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.
UWAGA! W przypadku kiedy koszt demontażu, transportu i utylizacji  1 tony eternitu przekroczy 1000 zł, powstałą różnicę pokrywa wnioskodawca.
Ostateczny termin realizacji zadania wyznaczono do 31.10.2017 r.
Niezbędne wnioski i oświadczenia znajdują się  do pobrania w pok. nr 5 – Biuro Obsługi Klienta (parter) Urzędu Gminy w Nowem oraz na stronie internetowej www.gminanowe.pl w zakładce Azbest 2017. Do wniosku o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (oryginał) lub pozwolenie na budowę (oryginał) w zależności od zakresu prowadzonych prac. Oryginały wyżej wymienionych dokumentów, po skserowaniu i potwierdzeniu za zgodność z oryginałem zostaną zwrócone wnioskodawcy. Kompletne wnioski przyjmowane będą w pok. nr 5 – Biuro Obsługi Klienta (parter) Urzędu Gminy w Nowem w nieprzekraczalnym terminie  do 24 marca 2017 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowem, pokój nr 11 pod numerem telefonu 052 33 37 250.
Warunki dofinansowania przez WFOŚiGW przedsięwzięć związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW:

http://wfosigw.torun.pl/strona-243-utylizacja_azbestu_2017.html

Burmistrz Nowego
Czesław Woliński
wniosek_na_demontaż_i_utylizację_wyrobów_zawierających_azbest Gmina Nowe

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij