Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Eternit 2020 – ogłoszenie !!!

Dodano: 11 lutego 2020

Ogłoszenie

Informujemy, że właściciele budynków pokrytych eternitem z terenu naszej Gminy mogą składać do Urzędu Gminy w Nowem wnioski o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

            Zadanie jest w całości finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ostateczny termin realizacji zadania wyznaczono do dnia  23.10.2020 roku.

            Wnioski i załączniki znajdują się  do pobrania w pok. nr 11 i 14 ( I piętro ) – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Nowem, w sekretariacie UG Nowe (pokój nr 26 ) oraz na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl w zakładce Ochrona ŚrodowiskaAzbest 2020.

Do wniosku o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (oryginał) lub pozwolenie na budowę (oryginał) w zależności od zakresu prowadzonych prac. Oryginały wyżej wymienionych dokumentów, po skserowaniu i potwierdzeniu za zgodność z oryginałem zostaną zwrócone wnioskodawcy. W przypadku ubiegania się o  dotację na usługę polegającą na transporcie  i utylizację eternitu ( bez demontażu ) wyżej wymienione dokumenty nie są wymagane.

TYLKO kompletne wnioski przyjmowane będą w pok. nr 26 – Sekretariat UG Nowe w nieprzekraczalnym terminie  do 31 sierpnia 2020 roku. Z uwagi na limit rzeczowy i ekologiczny w postaci masy unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest, który na rok 2020 zgodnie z umową dotacji nr DB19089/OZ-az zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w dniu 18.09.2019r., wynosi 60,50Mg, o kolejności rozpatrywania wniosków decyduje kolejność zgłoszeń – data wpływu kompletnego wniosku do Sekretariatu Urzędu Gminy w Nowem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowem, pokój nr 11  (tel.  52 33 37 250) i pokój nr 14 (tel. 52 33 37 230).

Kompletny wniosek AZBEST 2020 rok

 

.

 

 

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij