Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Jubileusz 50–lecia powstania OSP w Rychławie

Dodano: 23 lipca 2015

Uroczystość Jubileuszowa
18 lipca miała miejsce uroczystość 50 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychławie. Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Kamionce, gdzie strażacy, zaproszeni goście a także parafianie uczestniczyli we mszy świętej, która była koncelebrowana przez: Ks. Kapelana wojewódzkiego strażaków bryg. Zenona Rutkowskiego, oraz Ks. proboszcza kamiońskiej parafii Ks. Tadeusza Galikowskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciel starosty świeckiego oraz wiceprezes zarządu powiatowego ZOSP RP druh Józef Gawrych, burmistrz Nowego, członek Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP Czesław Woliński, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński, Wiceburmistrz Nowego Zbigniew Lorkowski, prezes zarządu powiatowego ZOSP RP w Świeciu druh Janusz Gerke, Maria Malinowska v- ce prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, kapitan PSP w Świeciu Marek Karwasz, radny Zbigniew Sikora, sołtys Rychławy Mieczysław Partyka, druhowie jednostek ochotniczych z terenu gminy Nowe i pobliskiej Kamionki oraz  przedstawiciele społeczności lokalnej. Kapelan Rutkowski w homilii stwierdził, że bycie strażakiem nosi w sobie pewną odrobinę szaleństwa, podkreślił odwagę druhów, którzy zostawiają swoje rodziny, aby uczestniczyć w działaniach ratowniczych, często narażając swoje życie i zdrowie. Po zakończonej mszy świętej udano się pod budynek WDK w Rychławie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.W tej części obchodów naczelnik Daniel Bieńkowski złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Świeciu druhowi Januszowi Gerke, po czym przystąpiono do wciągnięcia flagi związkowej na maszt. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu OSP w Rychławie druh Wiesław Bieńkowski, który przywitał zgromadzonych, a następnie przedstawił rys historyczny jednostki rychławskiej OSP. Kolejnym punktem uroczystości, było wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym strażakom. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono druhów: Wiesława Bieńkowskiego, Daniela Bieńkowskiego, Henryka Partyka, srebrny medal otrzymał druh: Dariusz Kaszubowski, natomiast brązowym medalem odznaczono druhów oraz działaczy społecznych zasłużonych dla ruchu strażackiego:Ryszarda Stasiewskiego, Małgorzatę Steinborn, Jacka Samulewskiego, Krzysztofa Kurrek, Mieczysława Partyka i Zbigniewa Sikorę. Wręczono także odznaki „Wzorowego Strażaka”, które trafiły do druhów: Ryszarda Stasiewskiego, Małgorzaty Steinborn, Mariusza Kłohs, Benjamina Grochockiego, Krzysztofa Fijałkowskiego, Krzysztofa Puwalskiego, Jędrzeja Dembińskiego, Michała Rużańskiego. Wysługa lat przypadła druhom: za 50 lat służby druhowi założycielowi rychławskiej jednostki Wiesławowi Stryjek, za 40 lat służby druhowi Andrzejowi Kottlenga, za 30 lat służby druhowi Henrykowi Partyka, za 20 lat służby druhowi Danielowi Bieńkowskiemu, za 15 lat służby druhom: Wiesławowi Bieńkowskiemu i Bartoszowi Steinborn, za 10 lat służby druhom: Jackowi Samulewskiemu, Dariuszowi Kaszubowskiemu i Bartłomiejowi Gracek. Za 5 lat służby druhnom i druhom:Małgorzacie Steinborn, Karolinie Gracek, Paulinie Lewandowskiej, Czesławowi Wolińskiemu, Ryszardowi Stasiewskiemu, Mariuszowi Kłohs, Krzysztofowi Kurrek, Arielowi Pietrzyk, Adrianowi Pietrzyk, Wiesławowi Gracek i Patrykowi Gracek.Następnie poproszonozaproszonych gości, o wygłoszenie przemówień. W kierunku druhów z Rychławy popłynęły gratulacje z okazji jubileuszu i odznaczeń, oraz podziękowania za stałą gotowość służby bliźniemu. Zaproszeni goście, podkreślali rolę, znaczenie i zaangażowanie strażaków ochotników w umacnianiu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, nie szczędzili jubilatom słów podziękowań, gratulacji i życzeń, przekazali także wiele cennych upominków dla jednostki.

                                                          Krótki rys OSP w Rychławie

13 listopada 1964 roku na zebranie wiejskie w świetlicy w Rychławie przybyły 22 osoby chętne do wstąpienia w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej, którą postanowiono założyć   w odpowiedzi na wymóg pełnienia wart wiejskich przez mieszkańców wsi, którzy nocami mieli wspomagać Milicję w pilnowaniu dobytku i porządku na terenach sołectw. Z obowiązku takiego zwolnieni byli zgodnie z ustawą m. in. członkowie OSP. W zebraniu założycielskim uczestniczyli z ramienia komendy powiatowej kpt. Henryk Nodolski, przedstawiciele OSP z terenu Gminy Nowe w osobach druhów: Romana Zajączkowskiego, Edwina Kottlenga i Czesława Elszkowskiego, a Gromadzką Radę Narodową w Nowem reprezentował Jan Lewandowski. W szeregi nowo tworzonej jednostki OSP wstąpić zamierzali: Paulin Odrzywolski, Henryk Guzman, Kazimierz Smolira, Piotr Tomczak, Henryk Wożnicki, Konrad Dobroliński, Czesław Kosidło, Walerian Glazik, Tadeusz Kucharzyk, Paweł Zieliński, Andrzej Moczyński, Jan Malecki, Kazimierz Sitko, Jan Górski, Edwin Makowski, Franciszek Muszyński, Florian Odrzywolski i Wiesław Stryjek. Z pośród zebranych wybrano pierwszy Zarząd, który utworzyli: prezes Paulin Odrzywolski, naczelnik Tadeusz Kucharzyk, sekretarz Henryk Wożnicki, skarbnik Konrad Dobroliński, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Walerian  Glazik. Jednostka za swoją siedzibę otrzymała budynek stojący obok młyna w Twardej Górze. Spośród 22 członków 12 pochodziło z Twardej Góry, dlatego biorąc pod uwagę powyższe czynniki, przyjęto nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardej Górze. Kapitan Nodolski ofiarował druhom syrenę alarmową, którą postanowiono umieścić na młynie, jednak nie otrzymano na to zgody z grudziądzkiego Zarządu Młynów Gospodarczych i musiano czekać z jej założeniem, aż do października 1973 roku, kiedy to budynek Domu Kultury został wyposażony w zasilanie siłowe i właśnie na nim ją ulokowano. Początkowo z braku środków działalność straży ukierunkowała się na pozyskiwanie gotówki m.in. przez organizowanie zabaw. Za pozyskane pieniądze zakupiono mundury kolejarskie, które przerobiono na strażackie. W 1970 druhowie otrzymali własny lokal, przy okazji rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury. Do tego roku zebrania odbywały się m. in. w Klubie Rolnika. Z jednostki z Nowego strażacy otrzymali przyczepkę jednoosiową potrzebną do przewozu motopompy i innego sprzętu. Przełom lat 60-tych i 70-tych przyniósł regres w działalności miejscowej straży spowodowany głównie wyprowadzeniem się dotychczasowego prezesa jak i jego następcy Władysława Liszki, co spowodowało zamieranie prac organizacyjnych i wystąpienie z szeregów wielu dotychczasowych strażaków. W 1972 r. naczelnikiem obrano Bronisława Kaszubowskiego, a w 1976 Jana Kaszubowskiego. Ci druhowie odtworzyli struktury OSP i przyczynili się walnie do dalszego trwania, jak i rozwoju jednostki dzięki pozyskaniu niezbędnego sprzętu. W 1975 roku na wyposażeniu straży znajdowały się dwie syreny- ręczna i elektryczna, drabina, wiadra i niezbędną ilość węży. Dużym utrudnieniem był brak własnego środka lokomocji. Jednostka korzystała na co dzień z wyznaczonych przez Urząd Miasta i Gminy ciągników rolniczych. W tym czasie zmieniono nazwę jednostki na OSP w Rychławie. W 1982 roku druhowie otrzymali motopompę „Polonia” o wydajności 800 l. wody na minutę. W 1987 roku prezesem obrano Adama Pastuszka, który pełnił tę funkcję do 1998, kiedy to zastąpił go na tym stanowisku druh Norbert Partyka. Pierwszym większym pożarem w którego gaszeniu brali udział strażacy z Rychławy, była stodoła w PGR Milewo. Druhowie walczyli również z płonącym składem wagonów z epichlorohydryną w Twardej Górze. W 2010 roku brali czynny udział w obronie odcinka wału przeciwpowodziowego podczas przechodzenia na Wiśle powodziowej fali kulminacyjnej. Obecnie prezesem rychławskiej jednostki jest druh Wiesław Bieńkowski.

DSC_0099.JPG

DSC_0109.JPG

DSC_0210.JPG

DSC_0251.JPG

DSC_0275.JPG

DSC_0284.JPG

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij