Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Karta Dużej Rodziny

Dodano: 31 lipca 2014

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Urząd Gminy w Nowem informuje, że przyjmowane są wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnione do otrzymania Karty są rodziny wielodzietne. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny musi złożyć wypełniony wniosek ( Załącznik Nr 1).

Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;                  

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

 Dodatkowych informacji udziela pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem tel.: 523337253.

 Wniosek można złożyć w pokoju nr 4 Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe.

Więcej informacji dotyczących Karty Dużej Rodziny i innych informacji związanych z rodziną znajdziecie Państwo pod adresem: www.rodzina.gov.pl


Podstawa prawna:

1. Ustawa z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz.1863 z późniejszymi zmianami.

wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Lind Leave a Reply Cancel reply Pay for an essay already done Discount Lind Every student has so much on their plate Social psychology research paper writing service Mightyessays.co.uk Discount Writing Services Discounts page 19 That 's why you