Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Dodano: 20 października 2021

Gmina Nowe  w ramach programu Polska Cyfrowa będzie wnioskować o grant na zakup komputerów  wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR.

W związku z tym Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y,  do dnia 29  października 2021 roku,  mogą składać w Urzędzie Gminy w Nowem  stosowne oświadczenia.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

– zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

  – są członkami rodzin (w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osób pracujących w PGR-ach,

   – nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem udziału w programie jest:

  1. Złożenie oświadczenia   rodzica/opiekuna prawnego/ o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę,

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

  1. W razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

Miejsce składania oświadczeń: Urząd Gminy w Nowem.

Do pobrania:

1)    oświadczenie dla rodzica,

2)    oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,

3) klauzula informacyjna dla członka rodziny wymienionego w oświadczeniu rodzica/pełnoletniego ucznia;

3)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

4)    wskazanie sprzętu.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oświadczeń:  29 październik 2021 roku.

                                                                                             Burmistrz Nowego

 

Klauzula informacyjna dla członka rodziny wymienionego w oświadczeniu rodzica pełnoletniego ucznia

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina

Wskazanie sprzetu

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia)

Zgoda na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny grant PPGR

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij