Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem

Dodano: 11 października 2011

Burmistrz Nowego ogłasza konkurs na stanowisko  Dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia ul. Komierowskiego 39 86-170 Nowe

I. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi:
Kwalifikacje niezbędne:
1. wykształcenie wyższe(preferowane  medyczne)  oraz wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika
2. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy
3. z konkursu wykluczone są osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie

II. Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:   
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora SP ZOZ Gminna Przychodnia, w szczególności:
• potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia
• potwierdzające pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo potwierdzające trzyletni staż pracy i ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie
3. Opis przebiegu pracy zawodowej.
4. Opinię o pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia.
5. Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł. 
6. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym w rozumieniu prawa pracy.
7. Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek  i kwalifikacje zawodowe kandydata.
8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko  dyrektora.

Kandydaci składają oryginały lub poświadczone urzędowo kopie tych dokumentów. Do dokumentów mogą być dołączone opinie i rekomendacje z ostatnich lat pracy zawodowej.

Oferty z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowem ul. Komierowskiego 39 86-170 Nowe należy składać w zamkniętych kopertach w:

Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem
Plac św. Rocha 5 86-170 Nowe
lub przesłać pocztą na powyższy adres.

Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail kandydata.

Termin składania ofert  30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu do urzędu).
Konkurs prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez  Burmistrza Nowego Zarządzeniem nr 74 z dnia 29 sierpnia 2011 roku. Załącznik nr 1 do wspomnianego zarządzenia określa  Regulamin prac komisji konkursowej konkursu na stanowisko Kierownika  SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowem. Zarządzenie nr 74 wraz z załącznikiem nr 1  znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowe.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu do składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem tel. 52 33 37 214.


EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Prime-Essay.com Promo Codes Best-Custom-Essays.com Promo CustomWritings.com site discount StudyBays.me Coupons 2022 Admission Writer Coupon Codes TigerEssay.com discounts Get discount Write my term paper for me EssayGoal.com Promo Codes Thank you! We appreciate your Coupon Code