Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Konkursy dla uczniów !!!

Dodano: 3 kwietnia 2013

ZARZĄDZENIE NR 207 /2013
BURMISTRZA NOWEGO
z dnia 29 marca 2013 roku
 
w sprawie: ogłoszenia konkursów promujących nowy system gospodarki odpadami w Gminie Nowe.   
 
Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm[1]), zarządzam, co następuje:
 
        § 1. Ogłaszam niżej wymienione konkursy promujące nowy system gospodarki odpadami w Gminie Nowe:
1) Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowe pod tytułem „Przyroda Nowego”. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2) Konkurs dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowe pod tytułem: „Segregujesz – zyskujesz. Plakat promujący selektywną zbiórkę odpadów”. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3) Konkurs dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Nowem pod tytułem: „Zrób coś z niczego, czyli drugie życie odpadu”. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
4) Konkurs dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem pod tytułem
Śmieci pod kontrolą gminy – moje stanowisko w sprawie”. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
 
        § 2.  Konkursy mają na celu :
a) rozwijanie wśród uczniów zainteresowania problemami otaczającej nas przyrody,     poznawanie i promocja walorów przyrodniczych miasta i gminy,
b)      rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich,
c)      rozwijanie wśród uczniów zainteresowania problemami selektywnej zbiórki odpadów, promocja ekologii, zagadnienia recyklingu odpadów
 
          § 3. Składy komisji konkursowych, miejsce oraz terminy składania prac konkursowych określają poszczególne regulaminy konkursowe. 
         
         § 4. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www.gminanowe.pl oraz przekazane zostanie do Dyrektorom szkół.  
 
       § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                              Czesław Woliński

                                                                      Burmistrz Nowego[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,           poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, Nr 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,      z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,      Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,   Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887. Nr 217, poz. 1281,     z 2012 poz. 567, z 2013 poz. 153.

Załacznik-Nr-1—Regulamin-konkursu-PRZYRODA-NOWEGO.doc
załacznik-nr-2—PLAKAT-SELEKTYWNA-ZBIORKA-ODPADOW.doc
załacznik-nr-3—ZROB-COS-Z-NICZEGO.doc
załacznik-nr-4—SMIECI-POD-KONTROLA-GMINY.doc

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij