Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2021 rok

Dodano: 9 października 2020

Burmistrz Nowego  przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2021  roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

    Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    Termin rozpoczęcia konsultacji: 16 października 2020 roku, termin zakończenia konsultacji: 30 października  2020 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następującej postaci:

  1. Publikacji projektu dokumentu na stronie internetowej Gminy Nowe www.gminanowe.pl zakładka  Organizacje pozarządowe/Projekt programu współpracy na rok 2021 oraz BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi. www.bip.gminanowe.pl

Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Nowe.

Projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowany zostanie  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowem  w zakładce Organizacje pozarządowe oraz  BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.. Projekt dostępny jest także w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Nowem.

Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia 30 października 2020 roku:

  • pocztą elektroniczną na adres  zburmistrza@gminanowe.pl
  • przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Gminy w Nowem plac. Św. Rocha 5 86-170 Nowe pokój nr  5

Burmistrz Nowego

  Czesław Woliński

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij