Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Nabór członków komisji konkursowych 2014

Dodano: 2 stycznia 2014

IKS.524.1.2014.ZL                                                                                         Nowe 02.01.2014
 
 
 
                                                        Organizacje Pozarządowe
                                                        Gminy Nowe
 
 
 
    Szanowni Państwo
 
 W związku z przygotowaniami do ogłoszenia przez  Gminę Nowe otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2014 r. Burmistrz Nowego  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 W komisjach konkursowych winni uczestniczyć dwaj przedstawiciele/przedstawicielki organizacji pozarządowych, co spełnia wymóg zawarty w znowelizowanej ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 17 stycznia 2014 r. do biura obsługi klienta Urzędu Gminy Nowe  na  formularzu (formularz do pobrania ze strony internetowej). Formularze można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są   w formularzu).
Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny, nie ma też możliwości zwrotu kosztów podróży. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniach konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Nowe w godzinach pracy urzędu. Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz  umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.
Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.
  
    Wyboru kandydatów do komisji dokona Burmistrz Nowego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Nowe telefon: 52 33 37 210, 52 33 37 214,  email: nowe@gminanowe.pl,
                                              
 
 
                                                                  Czesław Woliński
                                                                  Burmistrz Nowego
        

Formularz-zgłoszeniowy.doc

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij