Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Ogłoszenie Burmistrza Nowego

Dodano: 12 października 2011

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO  Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 O KONSULTACJACH  W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU  WSPÓŁPRACY GMINY NOWE W 2012 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia uchwały nr IV/20/2010  Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 29 grudnia  2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego.

Burmistrz Nowego  przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin rozpoczęcia konsultacji: 19 października 2011 roku.
Termin zakończenia konsultacji: 28 października 2011 roku
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następującej postaci:
1.    otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu  19 października 2011 roku o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Nowem
2.    publikacji projektu dokumentu na stronie internetowej Gminy Nowe www.gminanowe.pl    zakładka  Organizacje pozarządowe./Projekt programu współpracy na rok 2012

Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terytorium Gminy Nowe.

Projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowany zostanie  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowem  w zakładce Organizacje pozarządowe
Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia  28 października 2011 roku:
•    pocztą elektroniczną na adres  zburmistrza@gminanowe.pl
•    przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Gminy w Nowem plac. Św. Rocha 5 86-170 Nowe pokój nr  5

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij