Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Nabór do komisji konkursowych NGO

Dodano: 22 grudnia 2020

W związku z  otwartymi  konkursami  ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2021 r. Burmistrz  Nowego  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych  w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   W komisjach konkursowych winni uczestniczyć dwaj przedstawiciele/przedstawicielki organizacji pozarządowych, co spełnia wymóg zawarty w  ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia  8 stycznia 2021 r. do  Urzędu Gminy w Nowem  na załączonym formularzu. Formularze można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są   w formularzu, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Nowem). Wypełniony formularz można również wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się na drzwiach urzędu / Biura Obsługi Interesanta

      Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny, nie ma też możliwości zwrotu kosztów podróży. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniach konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Nowe w godzinach pracy urzędu. Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

    Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

       Wyboru kandydatów do komisji dokona Burmistrz Nowego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailowo. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Nowem telefon: 52 33 37 210, 52 33 37 214,  email: nowe@gminanowe.pl.

                                                                                                          Zbigniew Lorkowski

Zastępca Burmistrza

formularz – praca w komisji oceniajacej 2021

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Go math homework answers How do i get envision math controls to work on my computer I am tired can i just sleep and when dad gets out of the sower we can do my math? Assignment Help Online claim to be able to write any essay type in any one of fifty plus disciplines Uk-essay.org Discount Coupon make me a thesis Source Essayreview.co.kr Promo code 2022 Do my essay app Source