Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Ogłoszenie Burmistrza Nowego o konsultacjach w sprawie projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Dodano: 19 października 2017

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO  Z DNIA 19  października 2017 O KONSULTACJACH  W SPRAWIE PROJEKTU  

Programu  współpracy Gminy Nowe w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz postanowienia uchwały nr IV/20/2010  Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 29 grudnia  2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów  prawa miejscowego.

Burmistrz Nowego  przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2018  roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin rozpoczęcia konsultacji: 26  października 2017 roku,  termin zakończenia konsultacji: 9  listopada 2017 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następującej postaci:

1)   korespondencyjnego poinformowania organizacji o możliwości składania opinii  do projektu,

2) publikacji projektu dokumentu na stronie internetowej Gminy Nowe gminanowe.pl zakładka  Organizacje pozarządowe./Projekt programu współpracy na rok 2018 oraz BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi. www.bip.gminanowe.pl

Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Nowe.

Projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowany zostanie  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowem  w zakładce Organizacje pozarządowe oraz  BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.. Projekt dostępny jest także w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Nowem.

Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia  9 listopada 2017  roku:

  • pocztą elektroniczną na adres zburmistrza@gminanowe.pl
  • przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem plac. Św. Rocha 5 86-170 Nowe pokój nr  5

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

Załączniki:

*wersja PDF:

Formularz_konsultacji_projektu_programu na 2018

PROJEKT 2018

*wersja DOC:

Formularz_konsultacji_projektu_programu na 2018

PROJEKT 2018

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij