Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Ogłoszenie Burmistrza Nowego z 6.10.2023 r. o konsultacjach w sprawie projektu programu współpracy gminy Nowe w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi

Dodano: 9 października 2023

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO  Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA  2023 O KONSULTACJACH  W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NOWE W 2024 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.

 

    Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r., poz.571 t.j.) oraz postanowienia uchwały nr IV/20/2010  Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 29 grudnia  2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów  prawa miejscowego.

 

    Burmistrz Nowego  przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2024  roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

    Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

    Termin rozpoczęcia konsultacji: 16  października 2023 roku,  termin zakończenia konsultacji:  30 października    2023 roku.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez publikację projektu dokumentu na stronie internetowej Gminy Nowe www.gminanowe.pl    zakładka  Organizacje pozarządowe./Projekt programu współpracy na rok 2024 oraz BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi. www.bip.gminanowe.pl.

 

 Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Nowe.

 

Projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowany zostanie  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowem  w zakładce Organizacje pozarządowe oraz  BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.. Projekt dostępny jest także w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia  30 października  2023   roku:

  • pocztą elektroniczną na adres  zburmistrza@gminanowe.pl

  • przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Gminy w Nowem plac. Św. Rocha 5 86-170 Nowe pokój nr  5

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

Formularz_konsultacji Program wspólpracy na 2024

program z NGO 2024

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij