Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Ogłoszenie Burmistrza Nowego z dnia 9 grudnia 2021 r. o konsultacjach w sprawie projektu zmiany Programu współpracy Gminy Nowe w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi

Dodano: 9 grudnia 2021

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO  Z DNIA 9  grudnia  2021

O KONSULTACJACH  W SPRAWIE PROJEKTU ZMIANY

 

Programu  współpracy Gminy Nowe w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 t.j ze zmianami.) oraz postanowienia uchwały nr IV/20/2010  Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 29 grudnia  2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów  prawa miejscowego.

    Burmistrz Nowego  przedstawia do konsultacji projekt zmiany zapisów „Programu współpracy Gminy Nowe w 2022  roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Zmiana dotyczy Uchwały nr XXXVIII/235/21 Rady Miejskiej w Nowem z 24.11.2021 r. w sprawie uchwalenia na 2022 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi.

    Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    Termin rozpoczęcia konsultacji: 15 – 17  grudzień  2021 roku,  termin zakończenia konsultacji:  17 grudnia   2021 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następującej postaci:

  1. publikacji projektu dokumentu na stronie internetowej Gminy Nowe gminanowe.pl zakładka  Organizacje pozarządowe./Projekt programu współpracy na rok 2022 oraz BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi. www.bip.gminanowe.pl

 Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Nowe.

Projekt zmian „Programu współpracy Gminy Nowe w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowany zostanie  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowem  w zakładce Organizacje pozarządowe oraz  BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.. Projekt dostępny jest także w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Nowem.

Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia  17 grudnia 2021   roku:

  • pocztą elektroniczną na adres zburmistrza@gminanowe.pl
  • przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem plac. Św. Rocha 5 86-170 Nowe pokój nr 5.

Formularz_konsultacji zmiany Programu na 2022

Uchwała.Program współpracy na 2022 z organizacjami pozarządowymi – zmiana 09 12 2021 projekt

 

 

Burmistrz Nowego

 Czesław Woliński

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij