Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2021 – Zarządzenie nr 255/2021

Dodano: 22 marca 2021

ZARZĄDZENIE NR  255/2021

BURMISTRZA  NOWEGO

z dnia 18 marca 2021

 

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku

Działając na podstawie  art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 t.j. z póź. zm.[1]),  art.15 ust. 2g, 2h, i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 t.j. z poźn zm.[2]) oraz uchwały nr  XXV/156 /20 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia na 2021 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wsparcia zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia w 2021 roku wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do zarządzenia.

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Burmistrz Nowego

                                                                                  Czesław Woliński

 

[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2020, poz. 1378.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019, poz. 2020

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 255

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Get Voucher here EssayPlus.co.uk Discount Code Cornel senior thesis architecture How to do a my math practice quiz The american revolution research paper thesis statement help Here Short essay on benefits of business analytics help health industry Financial accounting assignment topics Ffxiv reddit help with thesis beauty reborn