Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w sprawie zmiany Programu współpracy gminy Nowe w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi

Dodano: 29 grudnia 2021

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w sprawie zmiany Programu współpracy gminy Nowe w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  1. Konsultacje prowadzone były w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 t.j.ze zmianami) oraz postanowienia uchwały nr IV/20/2010  Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 29 grudnia  2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów  prawa miejscowego.

  2. Konsultacje trwały od 15 grudnia do 17 grudnia 2021 roku.

  3. Konsultacje prowadzone były prowadzone w formie publikacji projektu dokumentu na stronie internetowej Gminy Nowe gminanowe.pl zakładka  Organizacje pozarządowe./Projekt programu współpracy na rok 2021 oraz BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi. www.bip.gminanowe.pl

  4. Projekt zmiany „Programu współpracy Gminy Nowe w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowany był na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowem  w zakładce Organizacje pozarządowe oraz BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.. Projekt dostępny był także w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Nowem.

  5. W czasie trwania konsultacji nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu Programu.

Zbigniew Lorkowski

Zastępca Burmistrza Nowego

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij