Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zmiany Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 r.

Dodano: 16 listopada 2022

523.2.2022.ZL                                                        Nowe 15. 11.2022

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w sprawie Programu współpracy gminy Nowe w 2023 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  1. Konsultacje prowadzone były w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1327 t.j. ze zmianami) oraz postanowienia uchwały nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia  2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów  prawa miejscowego.

  2. Konsultacje trwały od 20 października do   4 listopada 2022 roku.

  3. Projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowany był na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowem w zakładce Organizacje pozarządowe oraz BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.. Projekt dostępny był także w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Nowem.

  4. W czasie trwania konsultacji nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu Programu.

Zbigniew Lorkowski

Zastępca Burmistrza Nowego

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij