Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych

Dodano: 23 grudnia 2015

Szanowni Państwo

W związku z przygotowaniami do ogłoszenia przez Gminę Nowe otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2016 r. Burmistrz Nowego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W komisjach konkursowych winni uczestniczyć dwaj przedstawiciele/ przedstawicielki organizacji pozarządowych, co spełnia wymóg zawarty w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 31 grudnia 2015 r. do biura obsługi klienta Urzędu Gminy w Nowem na załączonym formularzu (formularz można także pobrać ze strony internetowej). Formularze można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są w formularzu, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Nowem.) Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny, nie ma też możliwości zwrotu kosztów podróży. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniach konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Nowe w godzinach pracy urzędu. Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Burmistrz Nowego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Nowem telefon: 52 33 37 210, 52 33 37 214, email: nowe@gminanowe.pl.

Zbigniew Lorkowski
Zastępca Burmistrza

Informacje dodatkowe:
Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 31 grudnia 2015. do biura obsługi klienta Urzędu Gminy w Nowem Formularze można także przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem, na adres:
Urząd Gminy w Nowem
Plac Św. Rocha 5
86-170 Nowe
Telefon : 52 33 37 210, fax 52 33 28 466, email: nowe@gminanowe.pl
O wynikach naboru kandydaci zostaną zawiadomieni listownie. Uwaga liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy w Nowem.

Formularz zgłoszeniowy

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij