Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych

Dodano: 2 stycznia 2019

ZB.524.5.2018 .ZL                                                                                  Nowe 31.12.2018r.

Organizacje Pozarządowe

Gminy Nowe

 Szanowni Państwo

W związku z przygotowaniami do ogłoszenia przez  Gminę Nowe otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2019 r. Burmistrz  Nowego  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych  w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W komisjach konkursowych winni uczestniczyć dwaj przedstawiciele/ przedstawicielki organizacji pozarządowych, co spełnia wymóg zawarty w  ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia  9 stycznia 2019 r. do biura obsługi klienta Urzędu Gminy w Nowem  na załączonym formularzu (formularz można także pobrać ze strony  internetowej). Formularze można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są   w formularzu, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Nowem).

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny, nie ma też możliwości zwrotu kosztów podróży. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniach konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Nowe w godzinach pracy urzędu. Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz  umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.
Wyboru kandydatów do komisji dokona Burmistrz Nowego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie.  W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Nowem telefon: 52 33 37 210, 52 33 37 214,  email: nowe@gminanowe.pl.

                                                                                              Z wyrazami szacunku

Zbigniew Lorkowski

Zastępca Burmistrza

Formularz zgłoszeniowy

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
BuyAssignment.com Promo Codes Fresh Coupon Code of PaperWritings.com: Prices Aimed at students studying within the United Kingdom Academic Pedia prides itself on being one of the top custom essay writing Coupons in the US and claims that its an academic platform full of English speaking experts that can help you get the grades that you deserve Best-Essays-Writers.com discount Ukdissertation.co.uk Discount Code PrimeAssignment.com Promo How do i write down my thoughts in a essay