Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 412/2022 Burmistrza Nowego z dnia 25.10.2022 r. w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 5/2022

Dodano: 26 października 2022

ZARZĄDZENIE NR 412/2022

BURMISTRZA  NOWEGO

z dnia 25 października 2022 r.

 

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 5/2022 na  wykonywanie zadań publicznych realizowanych w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j. z późniejszymi zmianami1), art.15 ust. 2g,2h, 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1327 t.j. z późniejszymi zmianami2) zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Dokonuję wyboru oferty nr 1 z wykazu ofert stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia w zakresie powierzenia zadań gminy w ramach otwartego konkursu ofert nr 5/2022 na wykonywanie zadań publicznych realizowanych w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi MGOPS Nowe.

 

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Burmistrz Nowego

                                                                                  Czesław Woliński

 

  1. Zmiany do wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561.

  2. Zmiany do wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1265,  poz.1812.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 412

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij