Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Nowego w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw podsumowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

Dodano: 7 marca 2016

ZARZĄDZENIE Nr 107/2016

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw podsumowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 – 2015 oraz wypracowania koncepcji programu rewitalizacji na lata 2016 – 2020

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515, z późn. zm[1].), w nawiązaniu do uchwały Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 – 2015 zarządzam, co następuje:

  • 1. Powołuję zespół zadaniowy do spraw podsumowania Lokalnego Programu Rewitalizacji – Miasta Nowe na lata 2009 – 2015 oraz wypracowania koncepcji programu rewitalizacji na lata 2016 – 2020 w następującym składzie:

1) Zbigniew Lorkowski   – przewodniczący

2) Jerzy Wotkowski – członek

3) Ariel Gutowski   – członek

4) Magdalena Podgórska – członek

5) Arleta Maliszewska   – członek

6) Urszula Czerwińska – Kempińska – członek

  • 2. 1. Pracami zespołu kieruje przewodniczący.
  1. Posiedzenia zespołu odbywają się w miarę potrzeb, zwołuje je przewodniczący
  2. Zespół może zapraszać przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, niezależnych ekspertów celem przedstawienia wniosków i informacji do koncepcji programu rewitalizacji na lata 2016 – 2020
  • 3. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 – 2015 zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Nowem do końca kwietnia 2016 roku.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 2016 roku.

                                                                                                                Burmistrz Nowego

                                                                                                                 Czesław Woliński

[1]  Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015, poz. 1045 i 1890.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij