Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Nowego w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw podsumowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

Dodano: 7 marca 2016

ZARZĄDZENIE Nr 107/2016

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw podsumowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 – 2015 oraz wypracowania koncepcji programu rewitalizacji na lata 2016 – 2020

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515, z późn. zm[1].), w nawiązaniu do uchwały Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 – 2015 zarządzam, co następuje:

  • 1. Powołuję zespół zadaniowy do spraw podsumowania Lokalnego Programu Rewitalizacji – Miasta Nowe na lata 2009 – 2015 oraz wypracowania koncepcji programu rewitalizacji na lata 2016 – 2020 w następującym składzie:

1) Zbigniew Lorkowski   – przewodniczący

2) Jerzy Wotkowski – członek

3) Ariel Gutowski   – członek

4) Magdalena Podgórska – członek

5) Arleta Maliszewska   – członek

6) Urszula Czerwińska – Kempińska – członek

  • 2. 1. Pracami zespołu kieruje przewodniczący.
  1. Posiedzenia zespołu odbywają się w miarę potrzeb, zwołuje je przewodniczący
  2. Zespół może zapraszać przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, niezależnych ekspertów celem przedstawienia wniosków i informacji do koncepcji programu rewitalizacji na lata 2016 – 2020
  • 3. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 – 2015 zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Nowem do końca kwietnia 2016 roku.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 2016 roku.

                                                                                                                Burmistrz Nowego

                                                                                                                 Czesław Woliński

[1]  Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015, poz. 1045 i 1890.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Source Promo Code and deals 2022 Full BuyEssayOnline.org Discount Edito Consult Coupon Code Read More This review of Expressdissertation.com will give you everything you need to know about their service Assignmentservices.ca Discount Code