Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 111/2016 w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2016

Dodano: 14 marca 2016

ZARZĄDZENIE NR 111/2016

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 10 marca 2016

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej  w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515, z późn. zm[1]. ), art.15 ust.1,ust: 2g, 2h i 2j  ustawy  z dnia   24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U.z 2016, poz. 239) oraz uchwały nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada  2015 roku w sprawie: uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do zarządzenia.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem.

                                                                                  Burmistrz Nowego

                                                                                  Czesław Woliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 111

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015, poz. 1045 i 1890.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij