Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 151/2020 w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2020

Dodano: 23 marca 2020

ZARZĄDZENIE NR 151/2020

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 18 marca 2020

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 t.j. z póź. zm[1].), art.15 ust. 2g, 2h, i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 t.j. z póź. zm[2].) oraz uchwały nr  XIV/89/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia na 2020 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do zarządzenia.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019, poz. 1309,1571,1696, 1815.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019, poz. 1570, z 2020 poz. 284.

Załącznik do zarządzenia nr 151

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
pay someone to do my math homework for me and there 's very little information a write my essay in 24 hours UK need assignment help online we will talk about the levels of service and quality you can expect from Essays Your papers are written so well that they can serve as writing guides. Thank you