Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 152/2020 w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2020

Dodano: 23 marca 2020

ZARZĄDZENIE NR 152/2020

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 18 marca 2020

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 t.j. z póź. zm[1].), art.15 ust. 2g, 2h, i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 t.j. z póź. zm[2].) oraz uchwały nr  XIV/89/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia na 2020 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wsparcia zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia w 2020 roku wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do zarządzenia.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019, poz. 1309,1571,1696, 1815.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019, poz. 1570, z 2020 poz. 284.

Załącznik do zarządzenia nr 152

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
2.59 discounts When I received my order I checked it for plagiarism and it showed a 70 % of plagiarism. Here Do you need help getting your writing done? It 's hard to get ahead when you 're spinning so many other plates at the same time Paperial.com Discount How to do an opinion essay about glen haven my community for 4th grade https://essayservicediscounts.com/grandpaperwriting-com-review/ Students also ask Gradesfixer.com Promo code 2022 Get Your Promo Code On EssayNara.com SmartWritingService Promo Code