Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Nowego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych

Dodano: 12 stycznia 2017

ZARZĄDZENIE NR 164/2017

BURMISTRZA  NOWEGO

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z poz. zm[1].), art.15 ust. 2a,2b, 2d, i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r poz. 1817) uchwały nr XXII/151/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: uchwalenia na 2017 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w 2017 roku, złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym składzie:

1) Pan Jerzy Wotkowski – Przewodniczący

2) Pani Jolanta Madziąg  –  Członek

3) Pan  Magdalena Podgórska   – Członek

4) Pani Jolanta Kopka – Członek

5) Pani Jzabela Hirsz Lewandowska – Członek

2. Komisja działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 15 Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Nowem nr XII/151/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada 2016 roku oraz regulaminem otwartego konkursu ofert nr 1/2017.

3. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www.gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

[1] Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016, poz. 1579.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij