Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 171/2017 w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 3/2017

Dodano: 20 lutego 2017

ZARZĄDZENIE NR 171/2017

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 16 lutego 2017 roku

 w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie  ofert nr 3/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z poz. zm.), art.15 ust. 2a,2b, 2d, i 2da  ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r poz. 1817) uchwały nr XXII/151/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: uchwalenia na 2017 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 3/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku., złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym składzie:

1) Pan Jerzy Wotkowski – Przewodniczący

2) Pani Jolanta Madziąg  –  Członek

3) Pan  Magdalena Podgórska   – Członek

4) Pani Izabela Hirsch-Lewandowska – Członek

  • 2. Komisja działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 15 Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 uchwalonym uchwałą nr XII/151/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia na 2017 rok Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz regulaminem otwartego konkursu ofert nr 3/2017.
  • 3. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www:gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij