Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 231 w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2021

Dodano: 10 lutego 2021

ZARZĄDZENIE NR 231/2021

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 20 stycznia 2021

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2021 roku.  

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 t.j. z póź. zm.[1] ), art.15 ust. 2g, 2h, i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn. zm.[2]) oraz uchwały nr  XXV/156 /20 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia na 2021 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wsparcia zadań związanych z kulturą fizyczną i rekreacją w 2021 roku wyszczególnionych  w Załączniku nr 1 do zarządzenia.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2020, poz. 1378.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019, poz. 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 231

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij