Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 244/2018 Burmistrza Nowego z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2018

Dodano: 30 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR  244 /2018

BURMISTRZA  NOWEGO

z dnia 30 stycznia 2018

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z póź. zm [1].),  art.15 ust.1,ust: 2g, 2h i 2j   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z póź. zm.[2]) oraz uchwały nr XXXIV/226/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada  2017 roku w sprawie: uchwalenia na 2018 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wsparcia zadań związanych z kulturą fizyczną i rekreacją w 2018 roku wyszczególnionych  w Załączniku nr 1 do zarządzenia.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 244/2018

Burmistrza  Nowego

z dnia 30 stycznia  2018 roku

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu nr 1/2018 oraz przyznanych dotacji na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

L.p. Oferent Nazwa zadania – ofert Koszt ogólny zadania Wnioskowana kwota  Kwota przyznanej dotacji Uwagi
I II III IV V VI VII
1 Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Rozwój kultury fizycznej i rekreacji 168 100,00 140 000,00 130 000,00  
2 Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni z Nowego Popularyzacja dalekowschodnich sztuk walki 52563,20 23650,00 10 000,00  
3 Fundacja Toskania Kociewska Propagowanie wśród mieszkańców gminy Nowe aktywnych form kultury fizycznej i rekreacji 11385,00 9410,00 0,00  
4 Fundacja Toskania  Kociewska Wspieranie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych 9930,00 7775,00 0,00  

 

[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2017 poz.:2232.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, z 2017r. poz. 60, 573, 1909.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij