Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie Nr 258 Burmistrza Nowego z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2018

Dodano: 16 marca 2018

ZARZĄDZENIE NR 258/2018

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 13 marca 2018

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018  roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z póź. zm[1]  .),  art.15 ust.1,ust: 2g, 2h i 2j   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) oraz uchwały nr XXXIV/226/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada  2017 roku w sprawie: uchwalenia na 2018 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do zarządzenia.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem.

Czesław Woliński

Burmistrz Nowego

[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2017 poz.:2232, z 2018 poz.: 130.

Załącznik do Zarządzenia nr 258 rozstrzygnięcie edukacja kultura

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij