Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 332/2022 Burmistrza Nowego z dnia 7.02.2022 w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2022

Dodano: 9 lutego 2022

ZARZĄDZENIE NR 332/2022

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 7 lutego 2022

 

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2022 roku.

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 t.j. z póź. zm.[1]), art.15 ust. 2g,2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 t.j. ze póź. zm.[2]) oraz uchwały nr XXXVIII/235/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia na 2022 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr XXXIX/249/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2021 roku zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia na 2022 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wsparcia zadań związanych z kulturą fizyczną i rekreacją w 2022 roku wyszczególnionych  w Załączniku nr 1 do zarządzenia.

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.

 

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2021, poz. 1834

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019 poz. 2020;  z 2021 poz. 1038, 1243, 1535.

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 332-2022

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij