Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Nowego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 3/2019

Dodano: 13 lutego 2019

ZARZĄDZENIE NR 40/2019

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 7 lutego 2019 roku

w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 3/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie w zakresie edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 t.j. z póź. zm[1]. ), art.15 ust. 2a,2b, 2d, i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r poz. 450 t.j. z póź. zm[2].) oraz uchwały nr  II/15 /18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia na 2019 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 3/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku, złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym składzie:

1) Pan Jerzy Wotkowski – Przewodniczący

2) Pani Jolanta Madziąg – członek

3) Pani  Karolina Gutowska – członek

  • 2. Komisja działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 13 Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 uchwalonym uchwałą nr II/15/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia   2018 roku oraz regulaminem otwartego konkursu ofert nr 3/2019.
  • 3. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www:gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018, poz. 1000, 1349,1432, 2500.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 650, 723,1365; z 2019 poz. 37.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
5.2 Promo Codes Available https://essayservicediscounts.com/wordsdoctorate-com-review/ Promo 2022 Prices Level What to do if i cant start my essay quora Best research paper writing service review Reliability and security are number one concerns for students who are looking for online academic help GuruDissertation.com Discount Economicshomeworkhelp.com Coupon Code ParaphrasingTool.net promo code