Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 411/2022 Burmistrza Nowego z dnia 24.10.2022 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 5/2022

Dodano: 26 października 2022

ZARZĄDZENIE NR 411/2022

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 24 października 2022 r.   

 

w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 5/2022 na wykonywanie zadań publicznych realizowanych w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej. 

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 t.j. z późniejszymi zmianami1 ),  art.15 ust. 2a,2b, 2d, i 2da   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1327 t.j. z późniejszymi zmianami2 ) zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie  ofert nr 5/2022 na  wykonywanie  zadań publicznych realizowanych w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w następującym składzie:

1) Przewodniczący Arleta Maliszewska,

2)  Członek Edyta Brzoskowska,

3)  Członek Karolina Arentowicz.

 

  • 2. Komisja działa zgodnie z regulaminem otwartego konkursu  ofert nr 5/2022.

  • 3. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www:gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                   Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

  1. Zmiany do wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561.

  2. Zmiany do wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1265,  poz.1812.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij