Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 42 Burmistrza Nowego w sprawie: zmiany terminu naboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 4/2019

Dodano: 13 lutego 2019

ZARZĄDZENIE NR 42/2019

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 7 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany terminu naboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 4/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku.  

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 t.j. z póź. zm[1]. ), art. 11 ust. 1 i 2, art.13 ust. 1 i 2  i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r poz. 450 t.j. z póź. zm[2].), uchwały nr  II/15 /18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia   2018 roku w sprawie: uchwalenia na 2019 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia nr 30/2019 Burmistrza Nowego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert nr 4/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku zarządzam, co następuje:

  • 1. Zmieniam termin naboru ofert w otwartym konkursie nr 4/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
  • 2. Skorygowane ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
  • 3. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 1 marca 2019 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, lub data stempla pocztowego.
  • 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018, poz. 1000, 1349,1432, 2500.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 650, 723,1365, z 2019 poz.37.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42-2019

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij