Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Nowego w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2019

Dodano: 21 lutego 2019

ZARZĄDZENIE NR 43/2019

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 14 lutego 2019

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019  roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 t.j. z póź. zm.[1]), art.15 ust. 2g, 2h, i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r poz. 450 t.j. z póź. zm. [2]) oraz uchwały nr  II/15 /18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia   2018 roku w sprawie uchwalenia na 2019 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem.

 

Czesław Woliński

Burmistrz Nowego

[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018, poz. 1000, 1349,1432, 2500.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 650, 723,1365, z 2019 pozycja 37.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
pay for report homework StandoutEssay.com Discount Code 2021 Writepaperfor.me Coupon Code ClassyEssay.com Coupon Get Voucher here school age work to do how to write master thesis Full take english classes in college to help with writing PapersGram.com discount code