Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 437/2023 w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 1/2023

Dodano: 26 stycznia 2023

ZARZĄDZENIE NR 437/2023

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 13 stycznia 2023 roku

 

w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny  ofert złożonych w konkursie ofert nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w 2023 roku.  

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 t.j.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2 da   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie    (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1327 t.j. ze póź. zm[1]) oraz uchwały nr LII/324/22 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia na 2023 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w 2023 roku, złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym składzie:

1) Pan Jerzy Wotkowski – Przewodniczący

2) Pani Justyna Budka –  członek

3) Pani  Edyta Brzoskowska   – członek

 

  • 2. Komisja działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale XIII Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 uchwalonym uchwałą nr LII/324/22 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2022 roku i regulaminem otwartego konkursu ofert nr 1/2023.

 

  • 3. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www:gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

[1] Zmiany do ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2021, poz. 2490, z 2022 poz. 1267,  1812.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij