Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 439/2023 z dnia 23.01.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2023 na wykonywanie zadania publicznego pod nazwą ”Profilaktyka zdrowia psychicznego – realizowana w środowisku lokalnym”

Dodano: 2 lutego 2023

ZARZĄDZENIE NR 439/2023

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 23 stycznia 2023 r.   

 

w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych  w konkursie ofert nr 2/2023 na wykonywanie zadania publicznego pod nazwą ”Profilaktyka zdrowia psychicznego – realizowana w środowisku lokalnym”.

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d,
i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 t.j. z późniejszymi zmianami1) zarządzam,
co następuje:

 

  • 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie ofert
    nr 2/2023 na wykonywanie zadania publicznego ”Profilaktyka zdrowia psychicznego – realizowana w środowisku lokalnym” w następującym składzie:

 

1) Przewodniczący Arleta Maliszewska,

2) Członek Edyta Brzoskowska,

3) Członek Karolina Arentowicz.

 

  • 2. Komisja działa zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert nr 2/2023.

 

  • 3 Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www.gminanowe.pl oraz
    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Zmiany do wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1265,  poz.1812.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij