Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Nowego w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2019

Dodano: 21 lutego 2019

ZARZĄDZENIE NR 44/2019

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 14 lutego 2019

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2019 roku (konkurs uzupełniający).

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 t.j. z póź. zm[1].), art.15 ust. 2g, 2h, i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r poz. 450 t.j. z póź. zm[2].) oraz uchwały nr  II/15 /18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia   2018 roku w sprawie uchwalenia na 2019 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wsparcia zadań związanych z kulturą fizyczną i rekreacją w 2019 roku wyszczególnionych  w Załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018, poz. 1000, 1349,1432, 2500.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 650, 723,1365, z 2019 poz. 37.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij