Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 440 z dnia 24.01.2023 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na wykonywanie zadania publicznego pod nazwą ”Profilaktyka zdrowia psychicznego – realizowana w środowisku lokalnym”.

Dodano: 2 lutego 2023

ZARZĄDZENIE NR 440/2023

BURMISTRZA  NOWEGO

z dnia 24 stycznia 2023 r.

 

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na wykonywanie zadania publicznego pod nazwą ”Profilaktyka zdrowia psychicznego – realizowana w środowisku lokalnym”.

 

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art.15 ust. 2g, 2h, 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1327 t.j.
z późniejszymi zmianami1) zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Dokonuję wyboru oferty nr 1 z wykazu ofert stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia w zakresie powierzenia zadań gminy w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na wykonywanie zadania publicznego pod nazwą ”Profilaktyka zdrowia psychicznego – realizowana w środowisku lokalnym” w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi MGOPS Nowe.

 

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

  1. Zmiany do wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1265,  poz.1812.

Załącznik do Zarządzenia nr 440

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij