Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie Nr 467/2023 Burmistrza Nowego rozstrzygnięcie otwarty konkurs ofert 3/2023 w zakresie edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023r

Dodano: 12 kwietnia 2023

ZARZĄDZENIE NR 467/2023

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 11 kwietnia 2023

 

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie edukacji, kultury i  ochrony dziedzictwa narodowego w 2023r.

 

    Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 t.j.), art.  15 ust. 2g,2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) oraz uchwały nr LII/324/22 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia na 2023 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wsparcia zadań związanych z realizacją zadań gminy w zakresie edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 roku wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.

 

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 467-2023

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij